DR. FERENCZY JÓZSEF PhD. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE

Hivatkozható absztraktok idegen nyelven:

 • 1. Ferenczy József – Rozsos István – Rozsos Tamás: Über die Reflexverbindungen zwischen demterminalen Dünndarm und dem Magen. [Österreichische Gesellschaft für Experimentelle Chirurgie 14. Seminar. Gosau/Austria, November 22–24, 1990.] Acta Chir. Austr., 1990. 22. 88(Suppl.): 23.
 • 2. Rozsos István – Ferenczy József – Rozsos Tamás: Small intestinal segments in reconstruction after total gastrectomy. [Österreichische Gesellschaft für Experimentelle Chirurgie 14. Seminar. Gosau/Austria, November 22–24, 1990.] Acta Chir. Austr., 1990. 22. 88(Suppl.): 23.
 • 3. Orbán Péter – Rozsos István – Schmitz Rainer – Vincze Károly – Ferenczy József: The management of obstructive cholecystitis in the age of minimally acces surgery. [9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Maastricht/Netherlands, 13–16th June 2001.] Surg. Endoscopy. 2002. 16(Suppl.): 50. IF: 1.060
 • 4. Vincze Károly – Rozsos István – Ferenczy József – Orbán Péter: Minimally invasive pericardial fenestration. [9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. Maastricht/Netherlands, 13–16th June 2001.] Surg. Endoscopy. 2002. 16(Suppl.): 141. IF: 1.060
 • 5. Almási Róbert – Majdi Sweis – Muskát Judit – Ferenczy József – Seffer István: Sufentanil decreases the consumption of midazolam and propofol versus fentanyl in BIS guided propofol anaesthesia in aesthetic surgery. [Euroanaesthesia 2005. Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology. Vienna/Austria, 28–31st May 2005.] Eur. J. Anaesth., 2005. 22(Suppl. 34): 139. IF: 1.126

További idegen nyelvű absztrakt megjelenések:

 • 1. Seffer István – Rozsos István – Szabolcsi Tivadar – Hiegl Klára – Orbán István – Ferenczy József: Follow-up after Billroth I and Billroth II partial gastrectomy in KAHYB and mini pigs. [Congress and 80th Jubilee of the Hungarian Surgical Society. Budapest, 27–30th August 1986.] In: Abstract Book of Congress and 80th Jubilee of the Hungarian Surgical Society. P. 32.
 • 2. Seffer István – Ferenczy József – Berényi Ervin – Bogner Péter – Horváth László: Follow up studies of breast reconstruction with digital imaging techniques (CT, MRI, DSA). [7th International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery (IPRAS) Congress European Section. Berlin/Germany, 2–6th June 1993.] In: Schneider W. – Steinau, U. (Eds.): Abstract Book of the 7th International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery Congress European Section. P. 15. (Nr. 10.6.)
 • 3. Ferenczy József – Bogner Péter – Berényi Ervin – Seffer István – Repa Imre: Pre- and postoperative examinations of mamma endoprosthetic patients with MRI and CAT-scan. [7th International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery (IPRAS) Congress European Section. Berlin/Germany, 2–6th June 1993.] In: Schneider W. – Steinau, U. (Eds.): Abstract Book of the 7th International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery Congress European Section. P. 28. (Nr. 17.7.)
 • 4. Rozsos István – Ferenczy József – Rozsos Tamás: The surgical technique of microlaparotomy cholecystectomy. [IGSC 6th Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists. Bangkok/Thailand, 3–6th December 1995.] P. 100. (Nr. F–070.) (Video)
 • 5. Ferenczy József – Orbán Péter: Experiences with Rozsos’ chlecystectomy in Hungary. [10th Anniversary of Eurosugery 2000 & Turkish Surgical Congress. Istanbul/Turkey, 20–24th June 2000.] In: Abstract Book. Turkey: Turkish Surgical Society and the Member Societies of Eurosurgery. P. 106. (Nr. 336.)
 • 6. Orbán Péter – Rozsos István – Ferenczy József – Lelovics Zsuzsanna – Schmitz, Rainer – Vincze Károly: Microcholecystectomy as a real alternative to laparoscopic cholecystectomy. [44th Annual Meeting of the Hungarian Society of Gastroenterology. Balatonaliga, 4–8th June 2002.] In: Newsletter 10. Hírlevél. P. 110.
 • 7. Almási Róbert – Muskát Judit – Majdi Sweis – Ferenczy József – Seffer István: Impact of bispectal index monitoring on the quality and the cost of aesthetic and plastic anaesthesia. (Poster) [10th Congress of the European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Vienna/Austria, 30th August – 3rd September 2005.] In: Abstract of the 10th Congress of the European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Nr. P089.
 • 8. Ferenczy József – Seffer István: Development of plastic surgery in Somogy County in the past 20 years. A plasztikai sebészet 20 éves fejlődése Somogy megyében. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 12. Kongresszusa. Siófok, 2007. szeptember 27–29.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 12. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 24. o. (Angol és magyar nyelven)
 • 9. Rozsos István – Ferenczy József – Szabó Szilárd – Gyarmati Csaba – Seffer István – Almási Róbert – Muskát Judit: The development of varicectomia from Madelung operation till real laser surgical treatment. 88-results of the endo venous laser varicectomy. A varicectomia fejlődése a Madelung-műtéttől a valódi laser-sebészeti eljárásig. 88 endovenás laser varicectomia eredményei.[Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 12. Kongresszusa. Siófok, 2007. szeptember 27–29.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 12. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 47–49. o. (Angol és magyar nyelven)
 • 10. Seffer István – Ferenczy József: New trends in plastic surgery. Új trendek a plasztikai sebészetben. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 12. Kongresszusa. Siófok, 2007. szeptember 27–29.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 12. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 52. o. (Angol és magyar nyelven)
 • 11. Szalai Gábor – Vincze Károly – Ferenczy József – Seffer István – Oláh Tibor: The evaluation of therapeutic modalities in the treatment of palmary and axillary hyperhydrosis. [1. Central European Confidence Meeting on Face and Breast Surgery & 14. Congress of the Hungarian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Szeged/Hungary, 17–18th September 2010.] In: 1. Central European Confidence Meeting on Face and Breast Surgery & 14. Congress of the Hungarian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. P. 60.

Hivatkozható absztraktok magyar nyelven:

 • 1. Behek Sándor – Ferenczy József – Rozsos István: Mirizzi szindróma a minimál invazív sebészetben. [Magyar Sebész Társaság 48. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 1994. június 14–17.] Magyar Sebészet, 1994. 47(Suppl.): 61. és In: Magyar Sebész Társaság 48. Nemzeti Kongresszusa absztraktkötet.118. o.
 • 2. Seffer István – Ferenczy József – Renner Adrienn: Emlőprotézis-beültetés minimálisan invazív módszere. [Magyar Sebész Társaság 48. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 1994. június 14–17.] Magyar Sebészet, 1994. 47(Suppl.): 68. és In: Magyar Sebész Társaság 48. Nemzeti Kongresszusa absztraktkötet. 132. o.
 • 3. Ferenczy József – Rozsos Tamás – Rozsos István: Microlaparotomiában végzett cholecystectomia műtéttana. [Magyar Sebész Társaság 48. Nemzeti Kongresszusa. Budapest, 1994. június 14–17.] Magyar Sebészet, 1994. 47(Suppl.): 165.
 • 4. Rozsos István – Ferenczy József – Rozsos Tamás: The surgical technique of microlaparotomy cholecystectomy. [16th Hungarian Experimental Surgical Congress. Debrecen, 1997.] Acta Chir. Hung. 36(1–4): 294 –296.
 • 5. Ferenczy József – Rozsos István – Vincze Károly: Microlaparotomiában végzett cholecystectomia műtéti nehézségének okairól. [17. Magyar Kísérletes Sebészeti Kongresszus. Szeged, 1999. szeptember 16–18.] Magyar Sebészet, 1999. 52(4): 206.
 • 6. Szabó Szilárd – Seffer István – Ferenczy József: Technikai innovációk a plasztikai sebészetben. [Magyar Sebész Társaság 57. Kongresszusa. Pécs, 2004. június 16–18.] Magyar Sebészet, 2004. 57(3): 178.
 • 7. Vincze Károly – Ferenczy József – Seffer István: Plasztikai sebészeti módszerek a mellkassebészetben. [Magyar Sebész Társaság 57. Kongresszusa. Pécs, 2004. június 16–18.] Magyar Sebészet, 2004. 57(3): 178.
 • 8.Rozsos István – Seffer István – Ferenczy József – Szabó Szilárd – Almási Róbert – Muskát Judit: Az endovénás laser varicectomia az ulcus cruris ellátásában.[Magyar Sebkezelő Társaság 10. Kongresszusa. Budapest, 2007. október 25–26.] Sebkezelés – Sebgyógyulás, 2007. 10(2): 32.
 • 9. Seffer A. Gergely – Rozsos István – Seffer István – Ferenczy József – Szabó Szilárd – Gyarmati Csaba – Almási Róbert – Muskát Judit: Az Endovénás Laser Terápia utánkövetéses vizsgálata. [Magyar Sebkezelő Társaság 11. Kongresszusa. Budapest, 2008. október 30–31.] Sebkezelés – Sebgyógyulás, 2008. 11(2): 33.

További magyar nyelvű absztraktok:

 • 1. Seffer István – Rozsos István – Szabolcsi Tivadar – Hiegl Klára – Orbán István – Ferenczy József: Follow-up after Billroth I and II partial gastrectomy in KA-HYB and mini pigs. [Magyar Sebész Társaság Jubileumi Kongresszusa. Budapest, 1986. augusztus 27–30.] 32. o.
 • 2. Ferenczy József – Rozsos István: Adat a nyelőcső abdominális szakaszána megtartott hosszúsága és a reflux oesophagitis keletkezése közti kapcsolathoz. [Magyar Sebész Társaság 12. Kísérletes Sebészeti Kongresszusa. Budapest, 1989. május 18–20.] In: Magyar Sebész Társaság 12. Kísérletes Sebészeti Kongresszusa előadás-kivonatok.
 • 3. Seffer István – Rozsos István – Ferenczy József: Emlőpótlás. [Magyar Sebész Társaság 12. Kísérletes Sebészeti Kongresszusa. Budapest, 1989. május 18–20.] In: Magyar Sebész Társaság 12. Kísérletes Sebészeti Kongresszusa előadás-kivonatok.
 • 4. Ferenczy József – Rozsos István: A bélfodor tömlőiről. [31. Somogyi Orvosnapok. Siófok, 1989. szeptember 14–16.] In: 31. Somogyi Orvosnapok előadás-kivonatok. 12–13. o.
 • 5. Seffer István – Rozsos István – Ferenczy József: Lebenyplasztikák alkalmazása a helyreállító sebészetben. [31. Somogyi Orvosnapok. Siófok, 1989. szeptember 14–16.] In: 31. Somogyi Orvosnapok előadás-kivonatok. 13. o.
 • 6. Ferenczy József – Rozsos István – Seffer István: Szabad bőrtranszplantátumok alkalmazása. [31. Somogyi Orvosnapok. Siófok, 1989. szeptember 14–16.] In: 31. Somogyi Orvosnapok előadás-kivonatok. 13. or.
 • 7. Ferenczy József – Rozsos István – Rozsos Tamás: Az ileogastricus reflex elméleti és gyakorlati vonatkozásai. [Magyar Sebész Társaság 13. Kísérletes Sebészeti Kongresszus. Hajdúszoboszló, 1991. május 26–29.] In: Magyar Sebész Társaság 13. Kísérletes Sebészeti Kongresszusa előadás-kivonatok. 20. o
 • 8. Rozsos István – Ferenczy József – Rozsos Tamás – Seffer István: Kezdeti tapasztalatok a microlaparotomiás cholecystectomiával. A microlaparotomiák klasszifikációjáról. [Magyar Sebész Társaság 13. Kísérletes Sebészeti Kongresszusa. Hajdúszoboszló, 1991. május 26–29.] In: Magyar Sebész Társaság 13. Kísérletes Sebészeti Kongresszusa előadás-kivonatok.
 • 9. Ferenczy József – Rozsos István: 300 minimalizált invazív cholecystectomia korai szövődményeiről. [34. Somogyi Orvosnapok. Siófok, 1992.] In: Előadás-kivonatok. 7. o.
 • 10. Ferenczy József – Seffer István – Bogner Péter – Berényi Ervin: Mammaendoprothesis implantációján átesett betegek CT és NMR utánvizsgálatának metodikája és első tapasztalatai. [Magyar Plasztikai Sebész Társaság 2. Kongresszusa. Kaposvár, 1992. szeptember 3–5.] In: Magyar Plasztikai Sebész Társaság 2. Kongresszusa előadás-kivonatok. 14. o.
 • 11. Szabolcsi Tivadar – Halmos Ferenc – Lukács Ákos – Seffer István – Ferenczy József: Szövődményes lábszártörés traumatológiai, ér- és plasztikai sebészeti ellátása. [Magyar Plasztikai Sebész Társaság 2. Kongresszusa. Kaposvár, 1992. szeptember 3–5.] In: Magyar Plasztikai Sebész Társaság 2. Kongresszusa előadás-kivonatok. 17. o.
 • 12. Ferenczy József – Rozsos István: Antibioticum prophylaxis és a minimálisan invazív epeútsebészet. [14. Kísérletes Sebészkongresszus. Kaposvár, 1993. május 13–15.] 14. Kísérletes Sebészeti Kongresszus előadás-kivonatok. Nr. 78.
 • 13. Ferenczy József – Seffer István: Az orr bőrhiányainak pótlásáról. [14. Kísérletes Sebészeti Kongresszus. Kaposvár, 1993. május 13–15.] In: 14. Kísérletes Sebészeti Kongresszus előadás-kivonatok. 131. o.
 • 14. Rozsos István – Báthory Éva – Rumi György – Ferenczy József: Kettős hurokkal képzett pótgyomor és Roux-Tomoda műtét összehasonlító radiológiai és endovideoszkópos vizsgálata. [14. Kísérletes Sebészkongresszus. Kaposvár, 1993. május 13–15.] In: 14. Kísérletes Sebészeti Kongresszus előadás-kivonatok. Nr. 53.
 • 15. Seffer István – Ferenczy József – Bogner Péter – Berényi Ervin – Horváth László – Repa Imre: A női emlő pótlását követő klinikai és digitális képalkotó utánvizsgálataink tapasztalatairól. [14. Kísérletes Sebészeti Kongresszus. Kaposvár, 1993. május 13–15.] In: 14. Kísérletes Sebészeti Kongresszus előadás-kivonatok. 7. o.
 • 16. Rozsos István – Ferenczy József: Antibioticum prophylaxis és a minimális invazív cholecystectomia. [Szigetvári Orvosnapok. Szigetvár, 1993. május 21–22.] (Nr. Q1.)
 • 17. Rozsos István – Ferenczy József: Az antibiotikum profilaxis nélkülözhető-e az epeutak minimálisan invazív sebészetében? [Kemoterápiás Konferencia. Debrecen, 1993.] In: 54.
 • 18. Ferenczy József – Seffer István – Dehghani Afshin: A plasztikai sebészet határterületeiről. [Magyar Sebész Társaság Dél-dunántúli Csoport Tudományos Ülése. Tamási, 1994. november 19.] In: Magyar Sebész Társaság Dél-dunántúli Csoport Tudományos Ülése programfüzete. 19. o.
 • 19. Biczó Zsuzsanna – Ferenczy József: Eccrin poroma (Betegbemutatás). [Kaposi Mór Nap. Kaposvár, 1994.] In: Előadás-kivonatok. 8. o.
 • 20. Ferenczy József – Rozsos István: A micro- és minilaparotomiában végzett cholecystectomia instrumentáriuma. [Magyar Sebész Társaság 15. Kísérletes Sebész Kongresszus. Pécs, 1995.] In: Absztrakt 2. kötet. 101. o.
 • 21. Halmos Ferenc – Ferenczy József – Behek Sándor – Gergely Mihály: Rekonstruktív érműtétek szövődményekéntkialakult, arroziósvérzésselfenyegető sebsuppuratiok kezelése m. rectus femoris izomlebeny-plasztikával. [Magyar Sebész Társaság Dél-dunántúli Csoport Tudományos Ülése. Szekszárd, 1996. május 25.] 7. o
 • 22. Ferenczy József – Berényi Ervin – Bogner Péter – Horváth László – Mendly József – Repa Imre – Farkas Mária – Ferenczy Éva: Modern képalkotó vizsgálatok alkalmaz ása a plasztikai sebészetben. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság Kongresszusa. Pécs, 1996.] In: 9. o.
 • 23. Ferenczy József – Szira Péter: A mammilla invertita correctiojáról. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság Kongresszusa. Pécs, 1996.].
 • 24. Seffer István – Ferenczy József – Dehghani Afshin: Érdekes arcműtétek.[1. Magyar–Belga Plasztikai Sebészeti Szimpózium. Budapest, 1999. április 22–24.] In: Magyar–Belga Plasztikai Sebészeti Szimpózium absztraktkötet.
 • 25. Orbán Péter – Ferenczy József – Rozsos István – Vincze Károly: Micro- és minilaparotoma az epeutak sebészetében. [Magyar Gasztroenterológiai Társaság 42. Nagygyűlés. Balatonaliga, 2000. június 6–10.] In: Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Hírlevél 6(június):125.
 • 26. Ferenczy József – Rozsos István – Orbán Péter: A microlaparotomiás cholecystectomia és a Romicroâ-szett innovációjáról. [Magyar Sebész Társaság 55. Kongresszusa. Győr, 2000. június 14–17.] In: Magyar Sebész Társaság 55. Kongresszusa előadás-kivonatok. 146. o.
 • 27. Rozsos István – Ferenczy József – Orbán Péter: A Roboret® és microlaparotomiás cholecystectomiát elősegítő kézi eszközök. [Magyar Sebész Társaság 55. Kongresszus. Győr, 2000. június 14–17.] In: Magyar Sebész Társaság 55. Kongresszusa előadás-kivonatok. 147. o.
 • 28. Orbán Péter – Rozsos István – Ferenczy József – Vincze Károly: Micro- és minilaparotomia az epeutak sebészetében. [Magyar Sebész Társaság 55. Kongresszus. Győr, 2000. június 14–17.] In: Magyar Sebész Társaság 55. Kongresszusa előadás-kivonatok. 148. o.
 • 29. Seffer István – Ferenczy József – Almási Róbert: Esztétikai arcműtétek stratégiája. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa. Debrecen, 2001. november 15–17.]In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa program és előadás-vázlatok. 19. o. (Felkért előadás)
 • 30. Almási Róbert – Muskát Judit – Ferenczy József – Seffer István: A plasztikai sebészeti anesztézia gyakorlata a Seffer & Renner Magánklinikán. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa. Debrecen, 2001. november 15–17.]In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa program és előadás-vázlatok. 25. o.
 • 31. Almási Róbert – Muskát Judit – Ferenczy József – Seffer István: Neurovegetatív eszméletzavarok plasztikai sebészeti beavatkozás során. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa. Debrecen, 2001. november 15–17.]In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa program és előadás-vázlatok. 27. o.
 • 32. Ferenczy József – Seffer István – Rozsos István – Vincze Károly: MIDAS- (minimal invasiv direct access surgery) módszerek, Romicro®-szett újabb alkalmazási lehetőségei a plasztikai sebészetben. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa. Debrecen, 2001. november 15–17.]In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa program és előadás-vázlatok. 35. o.
 • 33.Seffer István – Ferenczy József – Almási Róbert: A rectus diastasis rekonstrukciójának minimálisan invazív módszere (új műtéti eljárás). [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa. Debrecen, 2001. november 15–17.]In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa program és előadás-vázlatok. 50. o.
 • 34.Sikos Géza – Ferenczy József: Emlőimplantációt követő tokképződés speciális esetei. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa. Debrecen, 2001. november 15–17.]In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa program és előadás-vázlatok. 51. o.
 • 35. Vincze Károly – Ferenczy József – Seffer István: Többszörös mellkasfali deformitás eredményes kombinált sebészi korrekciója. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa. Debrecen, 2001. november 15–17.]In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 6. Kongresszusa program és előadás-vázlatok. 56. o.
 • 36. Orbán Péter – Rozsos István – Ferenczy József – Schmitz Rainer – Vincze Károly: Microcholecystectomy as a real alternative to laparoscopic cholecystectomy. [Magyar Gasztroenterológiai Társaság 44. Nagygyűlése. Balatonaliga, 2002. június 4–8.] In: Magyar Gasztroenterológiai Társaság, Hírlevél.
 • 37. Almási Róbert – Muskát Judit – Seffer István – Ferenczy József: A neuromuscularis blokád biztonságos kontrollja – TOF Watch. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 7. Kongresszusa. Zalakaros, 2002. szeptember 26–28.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 7. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 15–16. o.
 • 38. Almási Róbert – Muskát Judit – Seffer István – Ferenczy József: Hangszalag-kímélő endotrachealis intubatio. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 7. Kongresszusa. Zalakaros, 2002. szeptember 26–28.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 7. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 17–18. o.
 • 39. Ferenczy József – Seffer István – Almási Róbert – Muskát Judit: Technikai innovációk az orrplasztika területén magánklinikánk gyakorlatában. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 7. Kongresszusa. Zalakaros, 2002. szeptember 26–28.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 7. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 29. o.
 • 40. Seffer István – Ferenczy József – Almási Róbert – Muskát Judit: A vibroliposuctio műtéti módszerének ismertetése, eredmények. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 7. Kongresszusa. Zalakaros, 2002. szeptember 26–28.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 7. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 40. o.
 • 41. Almási Róbert – Muskát Judit – Seffer István – Ferenczy József: A bispertral index analízis (BIS) helye az esztétikai anesztéziai gyakorlatban. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa. Budapest, 2003. október 9–11.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 14. o.
 • 42. Ferenczy József – Seffer István – Almási Róbert – Muskát Judit: Az anthelix plastica hídlebenyes módszere. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa. Budapest, 2003. október 9–11.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 23. o.
 • 43. Seffer István – Ferenczy József – Almási Róbert: Zárt arcragasztás módszere. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa. Budapest, 2003. október 9–11.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 41. o.
 • 44. Seffer István – Ferenczy József – Almási Róbert: Retroglandularis emlőpreparálás új módszere (saját módszer). [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa. Budapest, 2003. október 9–11.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 42. o.
 • 45. Szabó Lóránt – Ferenczy József – Seffer István – Almási Róbert: Háromdimenziós digitális képmanipulációs program és képfelvételi eszköz. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa. Budapest, 2003. október 9–11.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 8. Kongresszusa program és előadás-kivonatok. 45. o.
 • 46. Almuhtadi Khaled – Vincze Károly – Ferenczy József – Behek Sándor: Thoracalis sympathectomia alkalmazása felső végtagi hyperhydrosisok kezelésében.[47. Somogyi Egészségügyi Napok. Siófok, 2005. november 4–5.] In: 47. Somogyi Egészségügyi Napok programfüzet, programok és összefoglalók. 33. o.
 • 47. Ferenczy József: Quo vadis chirurgia plastica?[47. Somogyi Egészségügyi Napok. Siófok, 2005. november 4–5.] In: 47. Somogyi Egészségügyi Napok programfüzet, programok és összefoglalók. 60. o.
 • 48. Almási Róbert – Muskát Judit – Majdi Sweis – Ferenczy József – Seffer István: Technikai innovációk az esztétikai sebészeti anaesthesiaban: a bispectral index monitorizálás hatása az anaethesia minőségére és költségére. [47. Somogyi Egészségügyi Napok. Siófok, 2005. november 4–5.] In: 47. Somogyi Egészségügyi Napok programfüzet, programok és összefoglalók. 61. o.
 • 49. Almási Róbert – Muskát Judit – Majdi Sweis – Ferenczy József – Seffer István: Újabb farmakológiai ágensek alkalmazása az esztétikai sebészeti anaesthesiában: a sufentanil. [47. Somogyi Egészségügyi Napok. Siófok, 2005. november 4–5.] In: 47. Somogyi Egészségügyi Napok programfüzet, programok és összefoglalók. 69. o.
 • 50. Ferenczy József – Rozsos István – Seffer István: Laparoscopos cholecystectomia során a hasüregben visszamaradt epekövekről. [47. Somogyi Egészségügyi Napok. Siófok, 2005. november 4–5.] In: 47. Somogyi Egészségügyi Napok programfüzet, programok és összefoglalók. 70. o. (Poszter.
 • 51. Almási Róbert – Majdi Sweis – Muskát Judit – Gyarmati Csaba – Szabó Szilárd – Ferenczy József – Seffer István: A fájdalom és fájdalomcsillapítás multimodális megközelítése. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 10. Kongresszusa. Galyatető, 2005. november 10–12.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 10. Kongresszusa absztraktkötet. 15. o.
 • 52. Ferenczy József – Seffer István – Gyarmati Csaba – Szabó Szilárd – Almási Róbert – Muskát Judit: A vádliprotézis implantációjáról. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 10. Kongresszusa. Galyatető, 2005. november 10–12.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 10. Kongresszusa absztraktkötet. 27. o.
 • 53. Gyarmati Csaba – Ferenczy József – Seffer István: Az arc középső régiója bőr-lágyrészhiányainak pótlásáról. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 10. Kongresszusa. Galyatető, 2005. november 10–12.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 10. Kongresszusa absztraktkötet. 31. o.
 • 54. Rozsos István – Ferenczy József – Gyarmati Csaba – Szabó Szilárd – Seffer István – Almási Róbert – Muskát Judit: A varicectomia fejlődése a Madelung-műtéttől a valódi laser-sebészeti eljárásig. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 10. Kongresszusa. Galyatető, 2005. november 10–12.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 10. Kongresszusa absztraktkötet. 51–52. o.
 • 55. Orbán Péter – Rozsos István – Ferenczy József – Vincze Károly: Micro- és minilaparotomia az epeutak sebészetében – 10 év eredményei.
 • 56. Szabó Szilárd – Seffer István – Ferenczy József: A CO2 lézer szerepe az esztétikai sebészetben. [Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 12. Kongresszusa. Siófok, 2007. szeptember 27–29.] In: Magyar Plasztikai, Helyreállító és Esztétikai Sebész Társaság 12. Kongresszusa program és előadás kivonatok. 53. o.
 • 57. Rozsos István – Ferenczy József – Seffer A. Gergely – Seffer István: Az endovénás laser terápia (EVLT) – tapasztalataink 176 eset kapcsán. [Fehérvári Angiológiai Napok. Székesfehérvár, 2009. szeptember 17–19.] In: Fehérvári Angiológiai Napok programfüzet és absztraktok. 47. o